Historia

Pierwsza historyczna wzmianka o kościele parafialnym w Żmigrodzie /niem. Trachenberg/ pochodzi z 1253 r. Wtedy właśnie Piast wrocławski Henryk III, w akcie erekcyjnym, nadał posiadłość ziemską dla budującego się kościoła. Położenie kamienia węgielnego pod budowę obecnego kościoła miało miejsce 25 marca 1597 roku, a już po czterech latach w 1601 roku nastąpiło poświęcenie nowej świątyni pod wezwaniem Świętej Trójcy. Póniej, w okresie ekspansji protestantyzmu na tych terenach, kościół pozostawał przez krótki czas w rękach protestantów. Jednak nowy właściciel Żmigrodu, hr. Melchior von Hatzfeldt, w 1654 r. przekazał świątynię dla potrzeb kultu katolickiego i odtąd nieprzerwanie pozostaje ona we władaniu katolików. Kościół kilkakrotnie ulegał pożarom i często był przebudowywany. Obecne prezbiterium pochodzi z 1869 roku, a wielki ołtarz konsekrowano w roku 1889. Pierwszym proboszczem po wojnie, w polskim już Żmigrodzie, był nasz konfrater ks. Jan Jonaczyk CM.

PROBOSZCZOWIE OD 1945 ROKU:
Ks. Jan JONACZYK 1945 - 1959
Ks. Konrad SARWA 1959 - 1969
Ks. Antoni KUŁAGA 1969 - 1974
Ks. Jan ROGOWIEC 1974 - 1979
Ks. Marian RYMARZ 1979 - 1985
Ks. Władysław PIOTROWSKI 1985 - 1991
Ks. Wiesław WENZ 1991 - 1997
Ks. Edward STASZCZYSZYN 1997 - 2000
Ks. Jacek GASIŃSKI 2000 - 2004
Ks. Eugeniusz WALENTOWICZ 2004 - 2013
Ks. Romuald PASZCZUK 2013 - .......
stare zmigrod kosciol

Dnia 11 czerwca 1947 r. poświecono figurę Niepokalanej na rynku w Żmigrodzie. Uroczystego poświęcenia dokonali: kard. Griffin - prymas Anglii i kard. August Hlond - Prymas Polski, oddając w ten sposób parafię w opiekę Matce Bożej.
Parafia posiada również drugi kościół - poewangelicki. Został on wybudowany w 1861 r. przez protestantów. Po wojnie przez wiele lat pozostawał zamknięty, ale po usilnych staraniach ówczesnego proboszcza ks. Antoniego Kułagi CM został przyznany parafii i odrestaurowany. Uroczystej rekonsekracji dokonano 26 listopada 1972 roku, nadając mu tytuł św. Stanisława Kostki. W okresie od maja do listopada odprawiane są w nim dwie Msze św. w niedziele i uroczystości. Poza tym młodzież przystępuje w nim do sakramentu bierzmowania, a 18 września obchodzi się uroczysty odpust.
Żmigród posiada swój własny cmentarz parafialny wraz z kaplicą p.w. św. Brygidy, w której sprawuje się liturgię pogrzebową. Na terenie parafii znajdują się także jeden kościół i trzy kaplice mszalne, z których korzystają mieszkańcy okolicznych wiosek. Aktualna charakterystyka działalności Parafia p.w. świętej Trójcy w Żmigrodzie liczy ok. 8970 mieszkańców. Ostatnią wizytację pasterską przeprowadził J. E. Ks. Bp Jan Tyrawa w dniu 23 marca 2003 roku, a poprzednią J. E. Ks. Bp. Józef Pazdur w dniach 6 - 8 listopada 1997 roku. Posługę duszpasterską spełniają Konfratrzy naszego Zgromadzenia od 1945 roku. Z naszej parafii wywodzi się 10 kapłanów (4 Misjonarzy - ks. Jerzy Adamski, ks. dr Jan Balbus, ks. Andrzej Gerej, ks.Tadeusz Lubiatowski; 3 Zmartwychwstańców; 1 Salezjanin; 2 księży diecezjalnych), 2 braci i 4 siostry zakonne. Mają również swój dom Siostry Miłosierdzia z Prowincji Krakowskiej.
Mieszkańcy parafii pochodzą z Wielkopolski oraz z dawnych kresów wschodnich - z okolic województwa lwowskiego, tarnopolskiego i z Wileńszczyzny. W przeciętną niedzielę we Mszy św. uczestniczy ok. 3000 parafian. Na terenie parafii jest też kaplica prawosławna do której uczęszcza systematycznie około 50 osób.

MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCE W SKŁAD PARAFII:
Miejscowość Odległość od kościoła parafialnego Przybliżona liczba mieszkańców
ŻMIGRÓD - 6500
BORKI 5,5 km 186
BORZĘCIN 4,5 km 458
BYCHOWO 6 km 408
GRĄDZIK 3 km 109
KARNICE 7 km 183
KLISZKOWICE DUŻE 6,5 km 256
KLISZKOWICE MAŁE 7 km 45
MARZĘCIN 6 km 75
NOWE DOMY 6 km 17
WĘGLEWO 3 km 77
ŻMIGRÓDEK 2 km 735

 

Pod względem wykształcenia i pracy zawodowej najliczniejsze grupy stanowią ­ inteligencja pracująca i robotnicy w samym Żmigrodzie oraz rolnicy na wioskach. Część mieszkańców pracuje w szkolnictwie, służbie zdrowia, rzemiośle i handlu na terenie parafii i w okolicznych miejscowościach; inni przejawiają prywatną inicjatywę, a jeszcze inni wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy nawet poza granice kraju. Bez pracy pozostaje ponad 24 % parafian. Nieszczęściem wielu rodzin jest alkoholizm i narkomania oraz związane z nimi patologie. Pocieszające jest to, że od kilku lat działa na terenie parafii klub Anonimowych Alkoholików /AA/ skupiający w swych szeregach nie tylko pojedyncze osoby, ale również całe rodziny.