Ślub

Wymagane dokumenty:  

 

  • aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz, metryki chrztu                
  • dowody osobiste                
  • ostatnie świadectwo katechizacji                
  • świadectwo bierzmowania                
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej                
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu z USC