Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Podstawowym naszym zadaniem jest świadczenie pomocy potrzebującym poprzez:

  • pomoc materialną (dary rzeczowe, wsparcie finansowe)
  • pomoc opiekuńczo-usługową (odwiedziny osób samotnych, starszych w celu udzielenia pomocy przy wykonywaniu czynności domowych, dokonania zakupów, wykonaniu drobnych napraw urządzeń domowych)
  • wsparcie duchowe (odwiedziny, nawiązanie rozmowy, wspólną modlitwę, ewangelizację, pomoc w dotarciu do kościoła)
  • akcje charytatywne (zbiórki pieniędzy na dożywianie ubogich dzieci w roku szkolnym oraz zakup przyborów szkolnych, organizowanie "Dnia Chorych", organizowanie pomocy dla pokrzywdzonych w klęskach żywiołowych poprzez zbiórki ).

Bardzo wymownym dziełem jest działalność charytatywna i pełnienie miłosierdzia. Do swej codziennej troski o ubogich parafia dołączyła dzieło pełnione przez Kuchnię św. Wincentego. Pomagamy potrzebującym wydając codziennie ponad 50 porcji pożywnej zupy. Z kuchni korzystają również dzieci z "Tęczowej Siemachy", a także organizowane są tam spotkania w ramach Parafialnego Dnia Chorych i św. Mikołaja, Wieczerza Wigilijna i inne.

Przyświeca nam hasło: Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi Jan Paweł II