Apostolat Maryjny

Zajmujemy się szerzeniem dobra w swoim najbliższym otoczeniu. Głównym środkiem apostolskiego działania jest Cudowny Medalik, którym Matka Najświętsza poleciła posługiwać się, objawiając się św. Katarzynie Laboure w dniu 27 listopada 1830 roku w Paryżu. Matka Boża obiecała wówczas: "Wszyscy, którzy go nosić będą dostąpią wielu łask. Tych, którzy Mnie ufają otoczę szczególną opieką". Apostolat Maryjny przekazuje Cudowny Medalik wszystkim, a zwłaszcza ludziom chorym, cierpiącym, zaniedbanym pod względem religijnym, obojętnym, szczególnie znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci. Obecnie Apostolat Maryjny przy naszej parafii liczy 60 osób. Spotkania odbywają się 27 każdego miesiąca o godz 16:30 w salce parafialnej. Na każdym z nich rozważamy fragment Pisma św., modlimy się odmawiając różaniec, śpiewamy... Ponadto nasza działalność obejmuje: odwiedzanie chorych, samotnych, przekazywanie książek i wydawnictw religijnych, przekazywanie Cudownego Medalika. Uczestniczymy też w pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych, a także korzystamy ze spotkań w poszczególnych ośrodkach Apostolatu Maryjnego. W ten sposób pogłębiamy naszą wiedzę religijną i umacniamy się duchowo do dalszej pracy dla Królestwa Bożego.