Eucharystyczny Ruch Młodych

Na międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes w 1914 r. stwierdzono potrzebę utworzenia dla dzieci organizacji o profilu eucharystycznym. Po orędziu papieża Benedykta XV, wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój, Krucjata Eucharystyczna zostaje założona przez O. Bessier`sa TJ w 1916 r. Jako organizacja dla dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy, prowadzonego przez Księży Jezuitów.

Na terenie Polski Krucjata została założona przez Błogosławioną Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SKJ. Matka Ledóchowska zakłada pierwsze koło Krucjaty w Pniewach k/Poznania 1 stycznia 1925 r.

Krucjata stale się rozwija tak, że w 1939 r. osiąga liczbę około 200 tysięcy członków. Druga wojna światowa przerwała w Polsce wspaniały rozwój Krucjaty. Po wojnie w latach 1945-49 w niektórych rejonach Polski powstały jeszcze koła Krucjaty. Ostatni ogólnopolski zjazd diecezjalnych dyrektorów odbył się 1 lipca 1947 r. We Francji od 1960 r. Krucjata Eucharystyczna zaczyna działać w nowym stylu, jako nowy ruch. Za radą Jana XXIII przybiera ona nazwę: "Eucharystyczny Ruch Młodych". Aktualnie ERM jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3 miliony młodych na całym świecie.

W ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego w Polsce w wielu diecezjach powstały wspólnoty ERM. Moderatorką ERM na Polskę jest Siostra Jadwiga Bagotowska, urszulanka.

Cele:

 • Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela dziecka.
 • Wdrażać dzieci do czynnego udziału we mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii.
 • W oparciu o bliski kontakt z Jezusem Eucharystycznym zaprawiać dzieci do systematycznej pracy nad sobą.
 • Wiązać dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.

Zasady:

 • Módl się
 • Przyjmuj często Komunię św.
 • Bądź ofiarny
 • Bądź apostołem

Hasła ERM:

 • Nigdy nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy
 • W Kościele pełni honorową straż wobec Pana Jezusa - modli się pobożnie, bez rozglądania, a myśli i serce zwraca ku tabernakulum.
 • Odznacza się zawsze posłuszeństwem wobec rodziców i starszych.
 • Stara się byc pilnym w nauce i szkolnych obowiązkach.
 • Ma czyste serce Rycerz i Rycerka Jezusa Eucharystycznego.
 • Brzydzi się nieskromną rozmową, książką, obrazem, zabawą.
 • Jest wzorem dobroci i unika sprzeczek i kłótni.
 • Kocha prawdę i nigdy nie plami ust swoich kłamstwem.
 • Jest uczynnym dla innych i brzydzi się samolubstwem.
 • Cieszy się byciem i stara się sprawiać radość rodzicom i otoczeniu.
 • Zachęca do czytania Pisma św. i katolickich książek, nie pije alkoholu i nie pali papierosów.

Uroczystości ERM:

 • Niedziela Chrystusa Króla - Przyjmowani są w tym dniu kandydaci do Krucjaty. Otrzymują podczas mszy św. żółte chusty.
 • W Wielki Czwartek, kandydaci otrzymują odznakę i legitymację członka Krucjaty Eucharystycznej.

Gazetą Krucjaty Eucharystycznej na cała Polske jest "Promień Eucharystii".