OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ

OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1-14):

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto słowo Pańskie.

Kolęda: np.„Wśród nocnej ciszy…”

Modlitwa:  „Ojcze nasz...”.

Łamanie się opłatkiem i życzenia…

Obrzęd łamania się opłatkiem uczy, że nawet ostatnim kawałkiem chleba należy podzielić się z bliźnim, a jednocześnie przypomina, że Syn Boży stał się człowiekiem i ustanowił Eucharystię.

Spożywanie wieczerzy…

Spożywanie wieczerzy powinno przebiegać w atmosferze rodzinnej życzliwości, oraz śpiewania kolęd.

Modlitwa po wieczerzy

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.

Remont Dachu Kościoła

dach 1
dach 2
dach 3