Podsumowanie II etapu remontu Kościoła p.w. Trójcy Świętej

Pod koniec sierpnia bieżącego roku Wojewódzki Konserwator Zabytków odebrał bez zastrzeżeń przeprowadzone prace związane z remontem dachu Kościoła p.w. Trójcy Świętej w Żmigrodzie. Był to już drugi etap inwestycji, który polegał na remoncie dachu nad nawą główną i nawami bocznymi oraz daszków nad wejściami bocznymi. Całkowita wartość zadania wyniosła 567 505,47 zł. Na sfinansowanie II etapu remontu dachu Parafia p.w. Trójcy Świętej w Żmigrodzie pozyskała środki zewnętrzne z poniższych źródeł:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200 000,00 zł

- Gmina Żmigród  - 100 000,00 zł

- Fundacja Polska Miedź – 50 000,00 zł

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 40 000,00 zł

- Pozostałą wartość zadania sfinansują Parafianie i lokalni sponsorzy.

 

Ponadto informujemy, że w chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do ostatniego III etapu remontu dachu, którego realizacja zaplanowana jest na rok 2016. Do wykonania pozostał remont dachu nad prezbiterium, bocznych dachów przy wieży oraz kopuły nad kaplicą. Oczywiście głównym problemem jest montaż finansowy planowanych prac. Już dzisiaj wiadomo, że Parafia będzie aplikować o środki na sfinansowanie zadania do wszystkich możliwych instytucji.

 

100121_logotyp_ds_podstawowy_kolorhttp://www.mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg

Remont dachu - rozliczenie

W najbliższych dniach zakończą się prace nad remontem dachu naszego kościoła. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy szczegółowe rozliczenie. W trakcie tegorocznych prac II etapu wymieniono całe poszycie dachu nawy głównej i naw bocznych, poddano renowacji i zabezpieczono konstrukcje drewnianą dachu, wymieniono rynny oraz piorunochrony, oczyszczono i zabezpieczono ceglane gzymsy, wymalowano ściany kościoła i wnęki okien oraz odnowiono i zabezpieczono witraże w górnej części kościoła. Pozyskane środki: Ofiary składane w kancelarii parafialnej – 18.600 zł. Ofiary przelewane na konto remontowe i tace z drugiej niedzieli miesiąca – 72.841 zł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie – 200.000 zł. Urząd Miasta i Gminy w Żmigrodzie – 100.000 zł. Fundacja KGHM – 50.000 zł. Dolnośląski Urząd Marszałkowski – 40.000 zł. Pozyskana kwota wynosi: 481.441 zł. Całkowity koszt wyniósł: 576.105 zł. Zaległa kwota do spłaty wynosi: 94.664 zł. Serdeczne dziękujemy za wszelką życzliwość, zrozumienie i pomoc. Dziękujemy prywatnym firmom, grupom parafialnym, mieszkańcom poszczególnych ulic, wszystkim osobom, którzy wspierają finansowo remont naszego kościoła. Bóg zapłać !

 

Remont Dachu Kościoła

dach 1
dach 2
dach 3