Chrzest

Wymagane dokumenty:

 

  • odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC                    
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii)                    
  • zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii)