Wykonanie systemu detekcji pożaru w Kościele p.w. Trójcy Świętej w Żmigrodzie - II zapytanie ofertowe