Parafia Trójcy Świętej w Żmigrodzie

Kancelaria

godziny otwarcia:
we WTOREK od godz. 16.00 do 17.00
w ŚRODĘ od godz. 19.00 do 20.00
w SOBOTĘ od godz. 9.00 do 10.00

Dokumenty potrzebne w kancelarii parafialnej

Chrzest:

 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres, data urodzenia)
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • Chrzest w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka.
 • Na udzielenie chrztu poza parafią zamieszkania potrzebna jest pozwolenie ks. Proboszcza.
 • W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego rodzicem chrzestnym może zostać tylko osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca, po przyjęciu sakramentu bierzmowania, mająca ukończone 16 lat życia.
 • Osoby żyjące bez ślubu kościelnego w konkubinacie, w związkach nieformalnych, mające tylko ślub cywilny, nie mogą być chrzestnymi!
 • Termin chrztu należy ustalić wcześniej w kancelarii parafialnej przed przygotowaniami uroczystości rodzinnej!

Pierwsza spowiedź i Komunia Święta

 • Do I Spowiedzi św. i Komunii Św. dzieci (kl. III) przygotowują się na katechezie w szkole i na dodatkowych spotkaniach w kościele, oraz przez uczestnictwo we Mszach Św. i nabożeństwach. Na początku przygotowań należy przedstawić metrykę chrztu dziecka.
  Dorosłe osoby przygotowują się indywidualnie.

Sakrament Bierzmowania

 • Do przyjęcia sakramentu bierzmowania młodzież przygotowuje się na katechezie w szkole i na spotkaniach w kościele, oraz przez uczestnictwo we Mszach św., nabożeństwach i comiesięczną spowiedź. Na początku przygotowań należy przedstawić metrykę chrztu.
  Przygotowanie dorosłych do bierzmowania odbywa się w Centralnym Ośrodku Przygotowania Osób Dorosłych do Sakramentu Bierzmowania, który mieści się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4.

Małżeństwo:

 • Aktualne , tj. z datę do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • Dowody osobiste
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Świadectwo bierzmowania – jeśli nie odnotowano w metryce chrztu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej łącznie ze spotkaniami w
  poradni rodzinnej (kursy online nie są uznawane w archidiecezji wrocławskiej)
 • Zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilnoprawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu z USC, jeśli wcześniej zawarto związek małżeński.
 • W przypadku wdowy lub wdowca zaświadczenie o zgonie współmałżonka
 • Dane o świadkach ślubu
 • W kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej należy zarezerwować sobie dzień i godzinę
  planowanego ślubu uzgadniając to z Ks.  Proboszczem. Najpóźniej zgłaszamy się z dokumentami na 3 miesiące przed ślubem, by był czas na wygłoszenie zapowiedzi i uzyskanie ewentualnych dyspens i dostarczenie innych dokumentów.
 • Mając zamiar zawrzeć w przyszłości związek małżeński należy wcześniej zadbać o
  uczestnictwo w katechezie przedmałżeńskiej (tzw. Kursach przedmałżeńskich).
 • Należy ustalić z Ks. Proboszczem oprawę i przebieg ceremonii ślubnej
  (nie wszystkie pomysły są zgodne z przepisami kościelnymi i pobożnością katolicką).

Namaszczenie chorych:

 • Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w kościele podczas szczególnych nabożeństw oraz w domach na wezwanie. W szpitalach, w hospicjach, domach opieki – sakramentu chorych udzielają Kapelani na prośbę chorego lub rodziny.

Pogrzeb katolicki:

 • Akt zgonu z USC
 • Zaświadczenie kapelana szpitalnego o przyjęciu sakramentów (jeśli zmarły był przed śmiercią w szpitalu lub w hospicjum)
 • Pozwolenie ks. Proboszcza parafii zamieszkania na pochowanie zmarłego jeśli zmarły jest z poza naszej parafii
 • Należy najpierw zgłosić u ks. Proboszcza informację o zmarłym w celu uzgodnienia miejsca, daty i godziny pogrzebu. Jeśli jest to grób już istniejący lub miejsce pod grób zarezerwowane, należy przedstawić dokument na którym jest wypisana osoba opiekująca się grobem – ponieważ ona decyduje o możliwości pochowania osoby zmarłej w tym miejscu
 • W kancelarii parafialnej należy dokonać wpisu do księgi zmarłych i ustalić formę pogrzebu.

Inne

 • W kancelarii parafialnej możemy uzyskać wypisy z ksiąg parafialnych, zaświadczenia, opinie, pozwolenia na posługi i udzielanie sakramentów poza parafią zamieszkania zgodnie z wymogami prawa kościelnego.
 • W kancelarii parafialnej lub w zakrystii można zapisać intencje Mszy Świętych.
 • W kancelarii parafialnej można uzyskać informacje na problemy i zapytania związane z wiarą, moralnością, życiem Kościoła i Parafii. Duszpasterstwo udziela również porad.
 • Opłaty za wydawane dokumenty są dobrowolne. Jak również dobrowolne są ofiary składane przy okazji sprawowanych sakramentów, sakramentaliów czy posług.